Wychowankowie o Profesorze. Wspomnienia

Był pracowitym, pełnym kultury osobistej, a jednocześnie wyrozumiałości nauczycielem. "Mówiły" o tym wszystkie roczniki, które prowadził w ciągu swej kariery wychowawczo-dydaktycznej .Samodzielnie zaprojektował dla swoich uczniów identyfikatory , aby zawsze zwracać się do nich po imieniu…


Profesor w 1971 roku, w gronie wychowanków.

 

 

 

 

Zdjęcia z prywatnych zbiorów dyrektor Wandy Nowak

 

 

Jego działalność ,
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne znalazły wysokie wyrazy uznania. Polska Akademia Nauk wyróżnia go Medalem Kopernika, Rada Państwa nadaje Order Sztandaru Pracy I klasy , Krzyże: Komandorski i Oficerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medale X - i XXX-lecia PRL. Minister oświaty dekoruje Medalem Edukacji Narodowej , Minister obrony narodowej - medalem " Za zasługi dla obronności kraju" . Władze francuskie nadają prof. Pijanowskiemu Krzyż Komandorski Orderu Merite pour La Recherche et l'Invention. Działalność naukowa prof. Pijanowskiego była wyróżniona między innymi nagroda państwową II stopnia oraz nagroda ministra oświaty i szkolnictwa wyższego I stopnia.

W osobie prof. dra Eugeniusza Pijanowskiego nauka polska straciła swojego wybitnego przedstawiciela. Badacza o wybitnej umiejętności wiązania badań podstawowych z potrzebami gospodarki narodowej. Nauczyciela akademickiego wymagającego, ale szczerego. Zaangażowanego bez reszty dla swojego kraju działacza społecznego. Człowieka wielkiego serca, potężnego umysłu i niepospolitej pracowitości.

Pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę - dyscyplinę nauki o żywności i jej technologii.

Przypomnijmy! Kim jest nasz patron?:

 

PIJANOWSKI Eugeniusz (1906-74), patron naszej szkoły to…
technolog i analityk żywności, prof. Szkoły Gł. Gospodarstwa Wiejskiego,
organizator i pierwszy dziekan Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej,
członek PAN, ekspert FAO; pisał prace z zakresu technologii żywności,
zwłaszcza mleczarstwa.