Wspomnienie prof. dr hab. Stanisława Zmarlickiego - ucznia i współpracownika Profesora

Był człowiekiem uśmiechniętym i przystępnym, a jednak studenci nie nadużywali Jego dobroci i robili wszystko, aby nie absorbować czasu Profesora wtedy, gdy nie było to absolutnie konieczne. Wynikało to z ogromnego szacunku dla Profesora i przekonania o ważności Jego twórczej pracy.

Dużą wagę przywiązywał Profesor do znajomości wśród studentów języków obcych, nie tylko ze względu na konieczność korzystania literatury obcojęzycznej przy realizacji prac dyplomowych, ale także z przekonania, że każdy światły Polak powinien umieć posługiwać się co najmniej jednym obcym językiem. Sam był poliglotą i oprócz biegłej znajomości języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, starał się także opanować podstawy języka włoskiego, hiszpańskiego i szwedzkiego. Niemały stres wśród nowych magistrantów budził pierwsze seminarium dyplomowe, na którym Profesor sprawdzał znajomość języków obcych. Był to jednak stres mobilizujący do uzupełnienie zasobu słówek i szlifowania gramatyki.

Profesor Pijanowski fascynował wszystkich swoją erudycją. Dzięki fenomenalnej zdolności do organizowania sobie warsztatu pracy i niezwykłej intensywności tej pracy umiał wygospodarować nieco czasu na obejrzenie ciekawych sztuk teatralnych lub ciekawych filmów. Prawie codziennie poświęcał także po obiedzie kilkadziesiąt minut na czytanie wybranych pozycji literatury pięknej, najczęściej w oryginalnej wersji językowej. Do Jego ulubionych książek polskojęzycznych należały powieści historyczne dotyczące okresu piastowskiego. Swoimi uwagami na temat przeczytanych książek lub obejrzanych sztuk teatralnych czy filmów dzielił się ze studentami podczas seminariów, starając się zainspirować ich do większego zainteresowania się dziedzinami wzbogacającymi ogólny rozwój intelektualny. Był przeciwnikiem jednostronnego, zbyt wąskiego kształcenia młodzieży, ukierunkowanego na przedmioty ściśle zawodowe.

W zakończeniu tej części życiorysu Profesora godzi się podać informację, że był On promotorem 178 prac magisterskich i inżynierskich.
(100-lecie urodzin Profesora Eugeniusza Pijanowskiego ,Wyd.SGGW,s.8-9)