Tytuł doktora

Eugeniusz Pijanowski w marcu 1936 r. uzyskał na SGGW stopień doktora nauk rolniczych z odznaczeniem, w oparciu o rozprawę pt. Studia nad kwasowością masła, której promotorem był profesor doktor W. Dąbrowski.

Pijanowski nie zapomniał oczywiście o swoich ukochanych górach i w 1938 roku wyruszył na rekonesans do Krynicy Górskiej…W 1939 r. po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego na SGGW, Eugeniusz Pijanowski uzyskał stopień naukowy docenta technologii rolnej.

Ten młody ,świetnie zapowiadający się pracownik nauki szybko zyskał zasłużony szacunek i uznanie jako wybitny specjalista w zakresie technologii, a szczególnie analizy produktów mleczarskich, oraz jako nauczyciel i wychowawca młodzieży akademickiej.

Uczył swoich studentów sumienności i odpowiedzialności
w życiu osobistym i zawodowym. Miał dar zjednywania
sobie ludzi własną skromnością i pracowitością.
Dodatkowo był pełen zapału i energii.

Trudno upodobnić się do takiego wzoru, jednak…
przez trudy
-do gwiazd…

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie patrona z czasów okupacji