Rok 1924. Morze, nasze morze…

W 1924 roku druh Pijanowski zainicjował konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz drużyny. Zmieniono jej strukturę poprzez połączenie się z 5 Warszawską Drużyną Harcerską i zorganizowanie 34 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej imienia Stanisława Staszica, której postacią wybitną był właśnie Eugeniusz Pijanowski.
Jako druh organizował liczne koncerty, loterie fantowe, szukał pomocy materialnej dla objętej jego opieką młodzieży gimnazjalnej, kształcił w młodych chłopcach poczucie odpowiedzialności za jednostkę harcerską ,a przede wszystkim za własne miasto, rodzinę i Ojczyznę.

W 1925 roku wyjechał wraz z innymi druhami na obóz letni na Helu, we wsi Jastarnia- Bór.
Uzupełnieniem życia obozowego były liczne wycieczki- do Gdańska.

 


Mapka Wybrzeża z 1925 roku ( dla Polaków- Polska, dla sąsiadów -Niemcy)


Gdańsk przed wojną

Harcerze poznawali krajobrazy i
tajemnice Wejherowa, Pucka,
a także nowego wówczas portu
(w budowie) - Gdyni - decyzję o
budowie portu w starej rybackiej
wsi podjął Sejm w dniu 23 września
1922 roku, a w sierpniu 1923 do Gdyni
zawinął pierwszy statek…Harcerze byli
ciekawi tego nowoczesnego portu handlowego,
który stał się nawet tematem malarskim…

 

 

 

Port w Gdyni, Antoni Łyżwański, Muzeum Narodowe w Warszawie