Rok 1906

Eugeniusz Pijanowski urodził się w Warszawie w dniu 26 grudnia 1906 roku. Jego dom rodzinny znajdował się na Woli, przy ulicy Giżów. W tym czasie ziemie polskie były rozdarte przez trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię, a mimo to Polska istniała w sercach wszystkich Polaków, takich jak rodzice Patrona, którzy wychowywali swoje dzieci w poszanowaniu tradycji narodowych, ideałów prawdy, dobra, piękna i rozumu. Pasja twórcza, wysoka kultura oraz poszanowanie wiedzy i nauki były typowymi cechami domów polskich.

Jak wyglądała wtedy Warszawa? Co takiego ważnego z punktu biografii patrona wydarzyło się w 1906 roku? W pierwszych latach dwudziestego stulecia, można było zauważyć również na ziemiach polskich pod zaborami nasilenie aktywności niemal we wszystkich dziedzinach życia, w tym również i w medycynie. Cechował ten okres niewyczerpany wprost zapał do badań, dążność do unaukowienia medycyny i jej umiędzynarodowienia. W takiej atmosferze wychowywał się przyszły twórca nauki o żywieniu. Od 1901 istniała Międzynarodowa Federacja Mleczarska, do której należy także Polska. W 1906 obchodziła swoje 5-lecie. Był to rok niezwykły ze względu na wysoką aktywność naukową lekarzy. Badania tego roku wskazują na dziwny zbieg okoliczności, związany z faktem, że Frederick Gowland Hopkins (1861-1947), biochemik angielski, profesor w Cambridge, zwrócił uwagę, iż do prawidłowego odżywiania nieodzowne są "dodatkowe czynniki pokarmowe" (wyodrębnił je z mleka)!!! Było to osiągnięcie, które poprzedziło odkrycie witamin. Stąd jest uważany za jednego z prekursorów nauki o witaminach. Hopkins wyjaśnił też rolę kwasu mlekowego w pracy mięśni. Nagrodą Nobla został uhonorowany dopiero z 1929 r. wspólnie z Christianem Eijkmanem , lekarzem holenderskim profesorem uniwersytetu w Utrechcie.

W 1906 roku utworzono wyższą uczelnię rolniczą w Warszawie. Za najbardziej odpowiednie wyjście uznano stworzenie tego rodzaju uczelni pod nazwą Wydziału Rolniczego przy Towarzystwie Kursów Naukowych . Kursy miały charakter systematycznych wykładów o poziomie uniwersyteckim z zakresu różnych gałęzi wiedzy, a więc stworzyły zręby wyższego polskiego szkolnictwa w Królestwie. Podczas wykładów używano języka polskiego!!! Od zimy 1906/07 roku systematycznie odbywały się wykłady na Wydziale Rolniczym przy T.K.N.

Zajęcia dydaktyczne odbywały się częściowo w Szkole Wawelberga i Rotwanda, częściowo w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.


Budynek Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie

 

Początki przemysłu w Warszawie

Nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie przełom XIX/XX wieku był czasem narodzin przetwórczego przemysłu rolnego. Jego początki związane były z gorzelnictwem i cukrownictwem . Pod koniec XIX w. istniał już rozwinięty przemysł na Powiślu i na Woli, działał (z przerwami) uniwersytet (jako Szkoła Główna) i Politechnika, krążyła woda w sieci wodociągowej ,jeździły konne tramwaje, od 1908 już elektryczne .

 

 

Z tamtych czasów pochodzi większość pięknych
kamienic na Nowym Świecie, w Al. Ujazdowskich,
Al. Jerozolimskich. Wystarczy spojrzeć na ówczesny
widok Placu Piłsudskiego…