Rodzina- pierwsza "Mała ojczyzna"

Eugeniusz Pijanowski wychowywał się we wspaniałej rodzinie o nienagannych zasadach etycznych i umiłowaniu tradycji patriotycznych. Jego ojciec był zasłużonym malarzem- rzemieślnikiem, który dokonał odbudowy wielu zabytkowych pomieszczeń muzealnych, pałaców i kościołów warszawskich.
To właśnie ojciec naszego patrona był renowatorem wielu sal przy restaurowaniu Zamku Królewskiego przed wojną.

Eugeniusz Pijanowski miał trzy młodsze siostry- Julię, Henrykę i Władysławę, a także starszego ,przyrodniego brata - Zenona, który wspólnie z ojcem pracował w rzemiośle malarskim.

Młody Eugeniusz Pijanowski wychowywał się w atmosferze twórczej pracy, poszanowania umiejętności ,sumienności i odpowiedzialności.

W 1914 wybuchła I wojna światowa, Eugeniusz Pijanowski miał wówczas 8 lat!!!

W roku 1915 Rosjanie , po 100 latach obecności w naszym kraju, opuścili Warszawę ,ale …wkroczyli do niej Niemcy.

W Warszawie 1915-1930

Od sierpnia 1915 do listopada 1918 Warszawa była okupowana przez wojska niemieckie. Niemieckie władze okupacyjne wyraziły jednak zgodę na działalność polskich wyższych uczelni, otwarto więc Uniwersytet i Politechnikę. W tym czasie funkcjonowały również szkoły średnie i powszechne. Trwały wysiłki mające na celu zorganizowanie wyższego szkolnictwa rolniczego, które w rezultacie w roku 1918 doprowadziły do powstania Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wyższa Szkoła Rolnicza została upaństwowiona 17 września 1918 roku pod nazwą Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy czym zadekretowano zorganizowanie poza Wydziałem Rolniczym również i Wydziału Leśnego.