Problematyka prac

Z problemów, które zajmują poczesne miejsce w pracach badawczych prof. Pijanowskiego ostatnich lat wymienić można następujące: