Pierwsze naukowe szlify…

W 1931 roku 25-letni Eugeniusz Pijanowski zostaje mianowany starszym asystentem prof. Dąbrowskiego w Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego SGGW. Tak zaczyna się jego druga pasja-działalność naukowa, początkowo związana z mleczarstwem, a następnie z przemysłem spożywczym i żywnością. Eugeniusz Pijanowski zawsze wiedział, że żywienie jest najważniejszym procesem w życiu człowieka…

W ZM i PR SGGW będzie pracował aż do wybuchu II wojny światowej.
Autor wspomnień o Profesorze, p. Głódź, podczas spotkania w szkole w 1981 roku stwierdził, że Uczniowie szkoły powinni naśladować Patrona, bowiem mają KOGO…