Oswobodzenie Warszawy. Działalność Patrona w wyzwolonej stolicy

Po oswobodzeniu Warszawy, już w lutym 1945 r., Eugeniusz Pijanowski, jako adiunkt-docent w Katedrze Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego, staje do odbudowy i reaktywacji działalności naukowej i dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W początkach 1946 r. uzyskuje nominację na profesora nadzwyczajnego, organizuje i zostaje kierownikiem Zakładu Technologii Żywności.

Przedwojenne budynki uczelni przy ul.Rakowieckiej były zachowane, bowiem pawilony I i II służyły podczas wojny i w ostatnich miesiącach pobytu Niemców w Warszawie jako koszary SS.

Ten szczęśliwy zbieg okoliczności pozwolił uruchomić SGGW jako pierwszą wyższą uczelnię w powojennej Warszawie i w dniu 15 maja 1945 roku J M. Rektor ,prof. dr Franciszek Staff , wygłosił swoje przemówienie z okazji otwarcia roku akademickiego 1944/45.
SGGW miała wówczas tylko 3 wydziały: rolniczy, leśny i ogrodniczy.

Wspomnienia Andrzeja Brudzyńskiego z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie są istotnym elementem wspomnień o naszym Patronie.