Odznaczenia państwowe:


Profesorowi Eugeniuszowi Pijanowskiemu zostały nadane
liczne odznaczenia państwowe. Są one udokumentowaniem,
utwierdzeniem Jego szerokiej działalności społecznej. Człowiek.
który po raz pierwszy zetknie się z wykazem odznaczeń
Profesora, może być zaskoczony tak szerokim przedziałem
dziedzin, w których Profesor zasłużył sobie
na wielkie uznanie i szacunek.

1. 22 lipca 1951 roku postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej nadany został prof. dr.
Eugeniuszowi Pijanowskiemu Złoty Krzyż Zasługi.

2. 17 stycznia 1955 roku Uchwałą Rady Państwa
prof. dr Eugeniusz Pijanowski odznaczony został
Medalem lO-lecia Polski Ludowej.

3. 28 czerwca 1956 roku Uchwałą Rady Państwa obywatel
prof. dr Eugeniusz Pijanowski odznaczony został
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

4. W 1956 roku Uchwałą Rady Państwa prof. dr Eugeniusz Pijanowski odznaczony został Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.
5. W 1966 roku Uchwalą Rady Państwa Eugeniusz
Pijanowski otrzymał Order Sztandaru Pracy I Klasy.

6. 22 lipca 1974 roku Uchwałą Rady Państwa Eugeniusz
Pijanowski odznaczony został Medalem 30-lecia Polski
Ludowej.