Niezwykły, ponadczasowy podręcznik

Ogólna technologia żywności

Pierwsze wydanie podręcznika " Ogólna technologia żywności'' ukazało się w 1962 roku. Uderza w nim niezwykle treść merytoryczna logiczne usystematyzowanie poszczególnych działów lub operacji i procesów jednostkowych z zakresu technologii żywności oraz twórcze wykorzystanie wiedzy zaczerpniętej z nauk podstawowych, do interpretacji zjawisk zachodzących podczas przygotowania surowców żywnościowych, ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania gotowych produktów.
W następnych latach ukazują się kolejne wersje tego unikalnego podręcznika, przygotowane przy udziale współpracowników Profesora.

Jest to kompendium wiedzy z zakresu technologii żywności. Scharakteryzowano w nim główne źródła żywności, surowce przemysłu żywnościowego i produkty spożywcze.
Opisano szczegółowe operacje i procesy przetwarzania żywności, metody jej utrwalania, a także materiały i metody pomocnicze stosowane w technologii żywności.
W VIII wydaniu książki uaktualniono dane liczbowe dotyczące bilansu żywności, zasobów wód słodkich i morskich, udziału przemysłu żywnościowego w gospodarce żywnościowej, a także produkcji i zużycia na cele żywieniowe głównych surowców przemysłu żywnościowego.
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów chemii spożywczej i technologii żywności politechnik i akademii rolniczych. Jest także pomocny inżynierom i technikom zatrudnionych w przemyśle żywnościowym. Czyta się go jednak nie jak zwykły podręcznik, lecz ciekawa lekturę o tajemnicach natury …

Wszyscy wychowankowie zgodnie podkreślają ,że "Ogólna technologia żywności jest niezwykłą książką, którą może przeczytać każdy, nie tylko student SGGW.
Ogólna technologia żywności" to znany i poczytny podręcznik kształcący studentów od kilku pokoleń .
Podwaliny wiedzy o technologii żywności tworzył Nasz Patron- prof. dr hab. Eugeniusz Pijanowski- autor pierwszego wydania podręcznika. Spuściznę autorską po uczonym przejęli Jego wychowankowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podręcznik jest wstępem do szczegółowej technologii żywności wykładanej na wydziałach technologii żywności we wszystkich wyższych uczelniach rolniczych w kraju i na wydziale żywienia człowieka w SGGW w Warszawie. Ze względu na wszechstronność ujęcia tematu książkę można również polecić, jako literaturę pomocniczą, technologom w różnych branżach przemysłu spożywczego, a także wszystkim "zjadaczom chleba", których fascynuje nauka o żywności i jej wpływie na organizm człowieka.Profesor w trakcie odczytu z dziedziny technologii- chemii w 1968 roku