Nagrody:


Za osiągnięcia dla polskiej nauki prof. Eugeniusz Pijanowski
został wyróżniony nie tylko odznaczeniami, ale także i
nagrodami.

1. W grudniu 1963 roku prof. dr. Eugeniuszowi
Pijanowskiemu przyznana została nagroda Ministra
Szkolnictwa Wyższego indywidualna stopnia, pierwszego
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie badan naukowych.

2. 1 października 1970 roku za szczególne osiągnięcia w H dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników dla
studentów za podręcznik pt. "Ogólna Technologia
żywności" przyznana została prof. dr. Eugeniuszowi
Pijanowskiemu nagroda indywidualna stopnia pierwszego
Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

3. W 1971 roku Eugeniuszowi Pijanowskiemu przyznana została Nagroda Państwowa II-go stopnia.

4. 6 lipca 1975 roku Naczelna Rada Spółdzielcza na podstawie uchwały Prezydium NRS z dnia 5 grudnia
1972 roku w sprawie ustanowienia dorocznego Konkursu
NRS na najlepszą publikację o tematyce spółdzielczej
przyznała Eugeniuszowi Pijanowskiemu nagrodę I stopnia
za pracę pt. "Zarys chemii i technologii mleczarstwa",
wydaną przez PWRiŁ w 1971 roku oraz całość dorobku
pisarskiego dla spółdzielczości.

5.profesor nadzwyczajny - tytuł naukowy nadawany po
docenturze za poważne wyniki w pracy naukowej i
dydaktycznej. W początkach 1946 roku prof. dr. hab.
Eugeniusz Pijanowski uzyskał nominację na profesora
nadzwyczajnego.

6. profesor zwyczajny - tytuł nadawany profesorom
nadzwyczajnym za wydatne powiększenie dorobku
naukowego, dydaktycznego i kształcenia kadr naukowych.
W 1954 roku prof. dr hab. Eugeniusz Pijanowski został
mianowany profesorem zwyczajnym.

7. doktor honoris causa - honorowy stopień naukowy
nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla
nauki i kultury. Wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych
profesora Pijanowskiego jest nadanie mu godności doktora
honoris causa przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu
w 1969 roku oraz Akademię Rolno - Techniczną w Olsztynie
w 1972 roku.