Lata praktyk studenckich


W 1928 roku ,kiedy Patron był na III roku studiów, został asystentem w Pracowni Chemicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie . Było to uznanie i wyróżnienie dla uzdolnień i zamiłowań młodego naukowca- studenta.

W tym samym roku Eugeniusz Pijanowski odbywał praktykę rolna w Męskiej Szkole Rolniczej na Blichu, niedaleko Łowicza.

 

 

W 1929 roku odbywał kolejną praktykę, tym razem początkowo w Spółdzielni Mleczarskiej w Karniewie, a następnie w najbardziej znanej i największej w czasach dwudziestolecia międzywojennego Spółdzielni Mleczarskiej "ROTR" w Rypinie.
Spółdzielnia Mleczarska ROTR jako zakład produkcyjny została otwarta 31 stycznia 1926 w dniu Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielczej Mleczarni Parowej "ROTR" w Rypinie.
Spółdzielnia ta posiadała zakład mleczarski, który zwiedził przyszły naukowiec!!! Spółdzielnia z powodzeniem działa do dnia dzisiejszego, a więc ma 80 lat!!!
Eugeniusz Pijanowski zwiedził zakład mleczarski nie tylko pod kątem zdobycia doświadczeń, lecz również w celu koniecznego rozwijanie tej gałęzi przemysłu w Polsce.

W dniu 29 października działacz Koła Dziennikarskiego -uczeń Daniel Derewecki i jego ojciec wyruszyli do Rypina, aby sfotografować Spółdzielnię Mleczarską ROTR. W tej spółdzielni pracował ś. p. dziadek ucznia. Fotoreporterzy przywieźli również przepyszne masło z Rypina…


Jak blisko nam wszędzie do śladów Eugeniusza Pijanowskiego .

 

 

Jaka "bliska" jest ta nasza ojczyzna…w pamięci i sercach jej rodaków…
W każdej codzienności, w śladach rzeczywistości i tropach użyteczności…

A to Polska właśnie…


Nasz Patron zrealizował swoje pasje młodzieńcze. W czasie studiów każdą wolną chwilę, ferie międzysemestralne, świąteczne i okolicznościowe poświęcał na pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie mleczarstwa, serowarstwa i chemii.
Odbywał liczne praktyki w zakładach mleczarskich, a jego notatki z tego okresu staną się przyczynkiem do przyszłej pracy naukowej!!!
Na szczęście zachowało się zdjęcie Eugeniusza Pijanowskiego z jednego z zakładów mleczarskich, które uczynił domeną swej działalności.


 

W trakcie praktyk mleczarskich w Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie zorganizował i poprowadził laboratorium do badań nad masłem i serami.
Współpracował również z Zakładem Badania Gleby , a także Instytutem Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie.
W tym samym 1929 roku , jesienią Eugeniusz Pijanowski rozpoczął prace badawcze w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie.

W 1930 roku Eugeniusz Pijanowski odbył praktykę dyplomową w Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego SGGW . Te pierwsze szlify naukowca zdobywał pod patronatem prof. dr Wacława Dąbrowskiego.
Oczywiście…egzamin dyplomowy zdał z wynikiem celującym!!!
W roku 1930 powstała Sekcja Nauk Rolniczych przy Wydziale V Nauk Technicznych, Eugeniusz Pijanowski miał wówczas… 24 lata.

W tym roku ,w październiku, Eugeniusz Pijanowski przeszedł do SGGW na stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego.

Będzie to jego "prawdziwa szkoła życia", bowiem pozostanie jej wierny, aż do śmierci…