Lata powojenne - 1946 rok. Odbudowa Warszawy-odbudowa nauki

 

Prawdziwa rewolucja w nauce o żywieniu dokonała się dopiero po 1945 roku.
Wtedy właśnie zaczął się rozwój przemysłu żywnościowego.
Prof. A. Rutkowski działał w okresie jego narodzin w Polsce.
Prof. dr h. c. Antoni Rutkowski, przyjaciel i współpracownik Profesora Pijanowskiego wspomina go , gdy w grudniu 1946 roku wyszedł po niego na dworzec, kiedy przybył do Katedry Technologii Rolnej w Poznaniu:
Na dworcu, zamiast dostojnego, szanownego profesora spotkałem jakże skromnego, bezpośredniego i życzliwego człowieka. "za skarby" nie zgodził się On, abym niósł jego walizeczkę, co w owych czasach było zwyczajem asystentów profesorskich. I takim pozostał w mojej pamięci. Od tego czasu losy nasze na polu nauki przeplatały się w wielu układach. Miałem szczęście, że mogłem wpierw obserwować, a później współdziałać i starać się naśladować Jego działalność na wielu polach. Ten wielki naukowiec, a równocześnie skromny człowiek, związał w jeden nurt, oparty na silnych podstawach nauk podstawowych, różne kierunki odradzającej się ówcześnie w Polsce działalności naukowej, zwanej technologią rolną, a później technologia przemysłu spożywczego. (100-lecie…s.25)

Wkrótce po wojnie, w 1946 r. ówczesne zakłady przemysłu koncentratów spożywczych zwróciły się o pomoc w uruchomieniu produkcji koncentratów zup w kostkach!!!

W opuszczonych przez Niemców zakładach pozostały maszyny, lecz brak było technologii produkcji… Od tych pierwszych kroków minęło 60 lat!!!
Zmieniło się wiele w nauce o żywieniu człowieka, a to głównie za sprawą tak wspaniałych uczonych, jak nasz patron, Eugeniusz Pijanowski!!!

Na świecie zaczęły odbywać się Konferencje Żywnościowe i uznano ich prymat w świecie nauki.Międzynarodowa Konferencja Żywnościowa w Londynie w 1946 roku. Eugeniusz Pijanowski był V Przewodniczącym . Na zdjęciu 2 od lewej.