JUBILEUSZOWA MSZA ŚWIĘTA

 

W dniu 21 grudnia 2006 roku w Kościele św. Barbary odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 100 - rocznicy urodzin Patrona ,70- lecia utworzenia Szkoły oraz 25- lecia nadania imienia Szkole.

           

Oprawę mszy przygotowała cala klasa 2d technikum i przedstawiciele klas: 1b T, 1 aT, 1 c T, 1e T, 2 f T, 2g T, 2 h T.

Organizatorami całej ceremonii byli: ksiądz Sławomir Paszowski ,pani E. Skrońc- Bielak, pani M. Ogrodnik ,p .A. Domańska ,p. R. Krzymuska i p. E. Wodzyńska.

Fundatorami kwiatów złozonych przy portrecie profesora Pijanowskiego w kościele byli nauczyciele szkoły.

  Przytoczmy wiersz napisany przez Koło Dziennikarskie:

               PATRON

Ktoś, kto tworzy wielkie dzieło

Daje z siebie wszystko,

Pragnie, aby nigdy nie minęło,

Aby było przyszłości cząstką.

Nie chce zostać, zapomnianym,

Lecz przez ludzi być uwielbianym.

A ktoś, kogo dziełem było życie?

 

Ludzie staja się wielkimi,

Gdy my ,żyjący współcześnie,

O nich nie zapomnimy.

Dla naszego Patrona –

Dziełem było życie całe.

Najpierw zwyczajne, potem niebywałe.

 

Był człowiekiem mądrym, wykształconym,

Wszystkim ludziom zasłużonym.

Stworzył wiele dzieł ,a przecież…

Kiedyś to był zwykły uczeń – jak każdy z nas.

Jednak dziś jest wspominany

Jako Profesor wybitny i znany.

 

Został naszym Patronem,

A patron to ktoś, kto czuwa nad nami.

Ktoś ważny, wybrany

Ktoś przez wszystkich szanowany.

Człowiek bardzo uzdolniony,

Niebywały, zaszczycony

Tym, że szkoła jakże dumnie-

Nosi jego sławne imię.

 

Wiec starajmy się, kontynuujmy jego dzieło

By to, co stworzył -nigdy nie minęło.

Szanujmy siebie i naszą szkołę.

Bądźmy godnymi uczniami,

Bo kto wie, może my sami

Zostaniemy kiedyś patronami?

 

Tego samego dnia rano  uczniowie klasy 2f ZSG, wraz z opiekunkami- p .Elżbietą Wodzyńską i z panią D. Ostrowską- tłumaczem języka migowego, złożyli kwiaty na grobie patrona, na Cmentarzu Powązkowskim.

 

Uroczysta Msza Święta składała się z kilku części : krótkiej historii- wspomnienia o Patronie ,uroczystego wiersza ,wprowadzenia Pocztu Sztandarowego  i złożenia kwiatów pod portretem Patrona , celebracji Mszy Świętej z elementami służby ołtarza, modlitwy powszechnej i procesji z darami.

Na uroczystą Mszę Świętą byli również zaproszenie emerytowani Nauczyciele Naszej Szkoły.

 

 

Nekrolog umieszczony w Gazecie Wyborczej w dniu 23.12.2006 roku

                                                                                                                Opracowanie: Koło Dziennikarskie pod opieką p. Bielak