1926 rok w sercu Polski- Warszawie…

14 V 1926, Warszawa (Belweder).
Rada Ministrów uchwaliła zwrócenie się
do Prezydenta Rzeczypospolitej o udzielenie
zezwolenia na wprowadzenie stanu wyjątkowego
na całym terytorium Rzeczypospolitej dotychczas
nieobjętym stanem wyjątkowym.

 

 

Portret Józefa Piłsudskiego, Jacek Malczewski, Muzeum Narodowe

W 1926 roku Eugeniusz Pijanowski ukończył ośmioklasowe gimnazjum i uzyskał świadectwo dojrzałości. Jego Świadectwo Maturalne to dowód niezwykłych osiągnięć i wysokiej wiedzy oraz kultury osobistej.

Nasz Patron był prymusem!!!

W 1926 roku otrzymał od Zarządu Miasta Warszawy
Złoty Medal!!!
Miał wówczas 20 lat i był pełnym zapału do
pracy i nauki młodym, wolnym człowiekiem…